Data wejścia w życie: 13 listopada, 2023

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę [Nazwa Firmy], z siedzibą przy Ul. Czechowicka 11, 52-016 Wrocław, Poland, poprzez stronę internetową https://bieniek.clinic (dalej zwana “Stroną”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym regulaminem przed korzystaniem z naszych usług.

2. Zakres usług

Nasza firma świadczy usługi związane z [opis zakresu usług, np., “świadczeniem usług medycznych”]. Szczegóły dotyczące zakresu usług dostępne są na naszej Stronie.

3. Warunki korzystania

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków:

  • Akceptujesz odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji.
  • Respektujesz prawa innych użytkowników oraz przepisy prawa obowiązujące na naszej Stronie.
  • Nie wykorzystujesz naszej Strony w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy dla innych użytkowników.

4. Opłaty

Opłaty za korzystanie z naszych usług mogą być określone na naszej Stronie lub uzgodnione indywidualnie z nami. W przypadku płatności online, prosimy o zachowanie ostrożności i korzystanie tylko z bezpiecznych metod płatności.

5. Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z tą polityką.

6. Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Aktualizacje będą publikowane na naszej Stronie. Kontynuując korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian, akceptujesz nowy regulamin.

7. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z korzystania z naszych usług, chyba że wynikają one bezpośrednio z naszej winy lub zaniedbania. Przed korzystaniem z naszych usług, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami i informacjami dostępnymi na naszej Stronie.

8. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszego Regulaminu, prosimy o kontakt:

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada, 2023